no script

Notis Hakcipta

 

Pemilikan kepada hakcipta portal web ini dan segala isi kandungannya termasuk info, data, teks, artikel, imej, gambar, grafik, audio, video dan susun atur serta bahan-bahannya adalah kepunyaan KahwinLife.com kecuali ada dinyatakan sebaliknya. Mana-mana bahagian dalam portal web ini tidak boleh disalin, diubah, dihantar semula, diedar, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dicetak, dilesenkan, dipindah, dijual atau digunakan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk dan keadaan sekalipun tanpa mendapat sebarang kebenaran bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada pihak KahwinLife.com.

Sebarang teks, info dan maklumat bertulis, imej, gambar, grafik, audio, video dan promosi yang terdapat pada ruangan vendor adalah di bawah tanggungjawab setiap vendor masing-masing yang mendaftar dan menggunakan KahwinLife.com. Setiap vendor yang berdaftar akan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas sebarang kandungan yang dimuat naik ke dalam portal web KahwinLife.com. KahwinLife.com berhak menggunakan sebarang teks, info dan maklumat bertulis, imej, gambar, grafik, audio, video dan promosi yang dimuatnaik oleh vendor pada ruangan vendor untuk tujuan promosi KahwinLife.com secara keseluruhan di portal web KahwinLife.com dan juga di laman-laman sosial KahwinLife.com seperti Facebook dan Instagram.